آموزش تنظیم SOCKS5 تلگرام در مکینتاش

آموزش تنظیم ساکس تلگرام
۱ ابتدا وارد Setting شوید.
۲ تنظیمات Data and Storage را انتخاب کنید.
۳ سپس تنظیمات Use Proxy را انتخاب کنید.
۴ Add Proxy را انتخاب کنید
۵ گزینه SOCKS5 را انتخاب کنید
۶ همانند تصویر زیر اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید
۷ اگر مراحل را به درستی انجام داده باشید, اکنون همانند تصویر زیر شما به سرویس SOCKS5 متصل می باشید.